Tipus de sancions en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal