1. Realizamos unha busca gratuíta das súas necesidades

Analizar as condicións de súa empresa e facer-lle un orzamento en base a os seus intereses.

2. Nós fornecen envases

Nós fornecen un ou máis contedores adaptados ao seu espazo para que poida almacenar de forma segura e práctica para destruír documentos, ou cubrir o mesmo tempo.

3. Recopilamos o día acordado

Vén o día e hora marcada para as súas instalacións.

4. Destruír documentos in-situ

En poucos minutos, nós destruímos o material almacenado na súa presenza in situ ou nunha das nosas plantas distribuídas en todo o territorio da Península Ibérica ou as illas.

5. Emitir un certificado de destrución e reciclaxe de garantía

Nós coidamos do material de corte para a reciclaxe e contribuír ao coidado do medio ambiente.

6. Destruído por cortar todo tipo de materiais

Todos os artigos de papelería confidencial
Impresións de ordenador
Música
Tapes
CDs - DVD
Boxes
Identificación de embalaxe
Non desexados ou rexeitados
Teléfonos
Uniformes
Rexistros