Todo sitio de contido incluíndo Destrupack, sen limitar carácter, textos, gráficos, logos, iconas de botóns, imaxes, arquivos de audio e software, etc- súa, ben inmoble Destrupack , as sociedades do grupo ao que pertence Destrupack, clientes ou provedores, e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial. Compilación (é dicir, a colección, arranxo e montaxe) do contido do sitio web é propiedade exclusiva de Destrupack Destrupack e está protexido por normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial. Todo o software utilizado no sitio é Destrupack Destrupack ou os seus provedores de software, y se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.

Queda totalmente prohibido cualquier tipo de utilización del contenido de este sitio web, incluidas su reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo, sin consentimiento expreso de Destrupack o de sus proveedores.

Destrupack y otras denominaciones de productos, servizos, gráficos y logotipos de Destrupack son marcas protegidas por Destrupack. Las denominaciones de otros productos, servicios y compañías mencionadas en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

La reproducción, modificación, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública ou calquera outra utilización da información contida na páxina web deDestrupack (incluíndo o seu propio, configuración e deseño do sitio web) feita sen Destrupack autorización constitúe unha violación da lexislación actual sobre propiedade intelectual.

Destrupack resérvase todos os dereitos para modificar, limitar ou cancelar o acceso ao contido do sitio web en calquera momento e non asume ningunha responsabilidade pola actualización. Tamén, Destrupack o dereito de facer cambios na configuración ou presentación do seu sitio web, e pode facer uso desta facilidade, sen previo aviso.

Tanto o acceso ao Destrupack web como o uso de calquera información contida neste documento é da exclusiva responsabilidade da persoa que acceder ou utilizar, yDestrupack non se responsabiliza de calquera consecuencia, ou danos que poidan xurdir a partir de acceder ou utilizar a información. Non Destrupack garante que a información, texto, gráficos, ligazóns ou calquera outro contido do sitio web é exacta ou completa, e exclúe, especialmente, calquera responsabilidade que poida xurdir a partir do contido ou servizos comerciais ou outros tipos de sitios que poden ser conectados electrónicamente ( ligazón ), directa o indirectamente, a través da tea deDestrupack.

Para facilitar o acceso, Destrupack pode incluír enlaces a sitios pertencentes ou operados por terceiros. Ao entrar neses lugares, debe revisar e aceptar as normas de uso antes de usar esta web. Destrupack debe aceptar que non ten ningún control sobre o contido destas páxinas e non pode asumir ningunha responsabilidade polos materiais creados ou publicados por eles. Tamén, ligazón a un sitio web de fóra non implica a aprobación queDestrupack Destrupack, ou os produtos ou servizos a que se refire o.

O feito de que o sitio web de Destrupack referencia a produtos, servizos, Marcas, Os nomes comerciais, fabricadores, provedores, etc, propiedade allea, non constitúe o endoso ou recomendación por calquera das entidades do grupo Destrupack.

Destrupack exclúe e se exime de calquera responsabilidade que poida xurdir a partir da transmisión de información entre os usuarios a través de Internet e non é responsable de problemas técnicos ou fallos mecánicos en equipos informáticos producidos para a conexión de rede, sexa a través da web ou de mantas deDestrupack terceiro .

Destrupack non se responsabiliza de virus que se orixinan nunha transmisión de datos por terceiros (por exemplo, macros en procesadores de texto, Java applets e programas ActiveX), resultados negativos xerados por un sistema informático.

La información de este sitio web sólo tiene carácter informativo y en ningún caso tiene carácter contractual por parte de Destrupack.

El contenido del web de Destrupack únicamente es aplicable a territorio español.

Destrupack garantiza la absoluta confidencialidad de los datos personales de los usuarios del web de Destrupack. Los datos proporcionados serán incorporados a una base de datos gestionada bajo la exclusiva responsabilidad de Destrupack, creada para facilitar a los usuarios la utilización de los servicios ofrecidos por ésta, así como para informarles sobre los productos y servicios que puedan ser de su interés. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, o usuario pode en calquera momento exercitar os dereitos revisados ​​pola lexislación relativa ao acceso, rectificación, cancelación e oposición á transferencia de datos para o arquivo de propiedade exclusiva Destrupack enviando un correo electrónico a: info@destrupack.com

C.I.F. B-86.186.079

Rexistro Mercantil de Navarra Tomo 1481 Folio 215 29.449 Sign-EN Folla 000003