Tipus d'infraccions segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal