Es dispara el risc per a qui gestiona malament la documentació pel 20% d'atur