1. Realitzem un estudi gratuït de les seves necessitats

Analitzem les condicions de la seva empresa i li fem un pressupost a partir dels seus interessos.

2. Li subministrem els contenidors

Li proporcionem un o diversos contenidors adaptats al seu espai perquè pugui emmagatzemar d'una forma segura i pràctica els seus documents per destruir, o els omplim en el mateix moment.

3. Recollim el dia acordat

Venim el dia i l'hora concertats a les seves instal.lacions.

4. Destruïm els documents in-situ

En uns minuts destruïm el material emmagatzemat en la seva presència in situ o en una de les nostres plantes distribuïdes pel territori de la Península Ibèrica oa les illes.

5. Emetem un certificat de destrucció i garantim el reciclatge

Nos encargamos de gestionar el material troceado para reciclar y contribuir al cuidado del medio ambiente.

6. Destruimos por troceado todo tipo de materiales

Toda la papelería confidencial
Listados de ordenador
Discos
Cintas de grabación
CDs – DVDs
Cajas
Embalajes identificativos
Productos no deseados o rechazados
Teléfonos móviles
Uniformes
Archivos