Dades Client


De conformitat a la legalitat vigent Destrupack tractarà les seves dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de contacte,,es,Vostè podrà exercir,,es,si ho desitja,,es,els drets d'accés,,es,supressió,,es,i altres reconeguts en la RGPD i la LOPD GDD,,es,Per obtenir més informació sobre com tractar les seves dades accedeixi a la nostra política de privacitat o contacti amb el nostre DPO,,es,Delegat de Protecció de Dades a través d'calidad@destrupack.com,,es. Usted podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificació, supresión, y demás reconocidos en la RGPD y la LOPD GDD. Para obtener más información acerca de cómo tratar sus datos acceda a nuestra política de privacidad o contacte con nuestro DPO- Delegado de Protección de Datos a través de calidad@destrupack.com
Assenyalant diferents tipus de posar-se en contacte
Ompli aquest qüestionari o contacti amb nosaltres i estarem encantats d'atendre'l de la millor manera possible.
Telefonistes i número de telèfon de Destrupack