Qui som

Destru[Pack] és una empresa familiar espanyola amb una dècada d'experiència, enfocada exclusivament a la destrucció d'informació confidencial. La iniciativa de crear Destru[Paquet] va sorgir en 2004 en detectar la necessitat de destruir d'una manera eficient i segura els documents de diferents corporacions i comprovar els requisits que s'exigien en una multinacional nord-americana que operava a Espanya. Aquestes reflexions, la investigació de les necessitats del mercat i la constatació que als Estats Units hi havia uns criteris molt sòlids sobre aquesta activitat, però que a Europa, amb legislacions més rigoroses, no existia una indústria consolidada en aquest sector, ens van empènyer a crear l'empresa.

L'equip directiu regentava ja Veter Pack, una companyia líder en la gestió de residus de medicaments usats en granges, i es va plantejar fundar Destru[Pack] amb la idea de convertir-la en poc temps en líder de la destrucció confidencial a Espanya.

Els asos de Destru[Pack]

 • Experiència demostrada des 2004.
 • Àmplia cartera de clients de referència.
 • Cobertura efectiva a tot Espanya amb personal i mitjans propis. Plantes a la península, Balears i Canàries.
 • Política de preus ajustats, basats en criteris de costos i sempre per sota de la competència i rendibles per al client.
 • Innovació permanent.
 • Primera empresa espanyola en Naidi. Fundador de Naidi Europa. Fundadora de AEDCI i primer president, membre de REPACAR, els organismes que aglutinen les empreses destructores de documents.
 • Creadora d'una categoria de servei / producte a Espanya (la destrucció in situ de gran capacitat) i líder des 2004 en destrucció in situ per qualitat amb el mètode [mans lliures], cobertura geogràfica [tota la península ] i preu [el més rendible per la capacitat industrial de la maquinària].
 • Líder en seguretat aplicant mesures i criteris superiors a la competència local i consolidant estàndards internacionals en el mercat espanyol.
 • Personal 100% propi. Major implicació, seguretat, professionalitat i control.

 • Sinergies i contactes internacionals que anticipen tendències i aporten procediments i productes nous.
 • Empresa innovadora, flexible, enfocada a la satisfacció del client i amb capacitat tècnica.
 • Tecnològicament avançada i per sobre de la competència nacional.
 • Enfocada a la construcció d'aliances estratègiques amb altres CEE i empreses que integren la cadena de valor, plantes de reciclatge com la recuperació final.
 • Aplicació d'estàndards superiors als legals o els de la resta de la competència en la contractació amb els clients.
 • Certificació de Qualitat ISO 9001:2008 amb SGS.
 • Compleix amb la UNE-EN-15713, la DIN 32757:1995 i la DIN 66399:2011.
 • Primera empresa a Espanya auditada per AAA-NAID Certified, única organització professional del sector que certifica al món aquesta activitat i que a més realitza inspeccions per sorpresa, i compta amb un comitè ètic i un règim sancionador
 • Pensament global i actuació local.