Gestionar correctament els documents i material considerat confidencial sol tenir una motivació preventiva per al comprador, i les dues raons que inciten a aquest temor són mantenir una bona imatge corporativa davant dels escàndols que puguin a semblar i les sancions per incompliment de la legislació. Aquests són el nostre fonaments:

Destru[Pack] és un referent en el mercat de la destrucció confidencial, disposa d'una dilatada trajectòria en el mercat espanyol ia més té una visió nítida de les possibilitats de futur d'aquest sector fruit dels seus contactes internacionals i de la capacitat de lideratge de l'equip directiu encapçalat per un emprenedor amb reconeixement internacional.

Destru[Pack] ha decidit fer un pas més per oferir solucions innovadores als seus clients i per això ha constituït una empresa que pretén ser centre especial de treball , fruit de l'experiència que tenen de treballar amb altres CEE i de la contractació de personal amb discapacitat des de fa anys. L'activitat permet desenvolupar el negoci amb àmplies possibilitats laborals i dóna possibilitats a aquest col · lectiu que actualment està durament castigat amb altes taxes d'atur, al voltant del 35 %. Paral · lelament l'estricte compliment de les normatives fan que les persones amb discapacitat contractades es desenvolupin en un entorn especialment protegit. Donant servei a entitats que valoren realment l'aportació d'aquest col · lectiu. Cal no oblidar que el servei de destrucció segura l'adquireixen entitats responsables, no és un servei que s'adquireixi si no hi ha certa sensibilitat, i el directiu que ha raonat la seva adquisició per seguretat també valora el valor afegit d'adquirir a un CEE.

La destrucció segura de material confidencial hem raonat que és més rendible subcontractar de gestionar internament, seguint aquest argument també és millor fer-ho amb un CET que amb una empresa normal. Destru[Pack] vol aportar valor afegit perceptible per al client i per als usuaris d'aquest client. Què millor manera que sent CEE?

Missió

Ser una empresa líder en la recollida i destrucció de documentació, amb presència en tot el territori nacional, comptant amb un equip professional i entusiasta, aportant un valor afegit que ens diferenciï dels nostres competidors.

Visió

 • Proporcionar als nostres clients un servei superior en destrucció segura d'informació confidencial a un preu assequible.
 • Aportar un valor afegit al client a un cost rendible adaptant processos personalitzats.
 • L'ús de sistemes de gestió que ens permetin una millora contínua dels nostres processos.
 • Implementar una estratègia comercial establint una xarxa de comercials que puguin atendre personalment als nostres possibles clients i assessorar-correctamaente.

 • Demostració de imatge corporativa amb personal i equips professionals que garanteixin la seguretat en tots els processos logístics de la companyia.
 • Compliment superior dels requisits legals associats als nostres serveis.
 • Innovació constant en mitjans, eines o maquinària per realitzar destrucció segura de material confidencial dels nostres clients o usuaris
 • .Planificacions de rutes que optimitzin temps i costos, sense reduir la seguretat en la gestió.
 • Aportar un valor més a la gestió de residus buscant noves formes de reciclatge, reutilitzar la recuperació.

Valors

Seguretat

Fiabilitat

Respecte ambiental

Enfocament al client

Compromís corporatiu

Millora contínua

Compliment legal

Innovació

Flexibilitat

Objectius de l'entitat

Oferir als empleats més que un sou

Des de l'any 2000 es va començar a treballar amb jornada continuada per poder compatibilitzar millor vida familiar i laboral. Tota la plantilla acabava abans de les 17:00, i encara avui només es manté un reten per poder donar millor servei als clients. La igualtat d'oportunitats i sous per a homes i dones ha estat constant. La flexibilitat d'horaris és una realitat. La integració de persones amb discapacitat s'ha realitzat des de fa molts amb notable èxit i sense cap limitació.

Formació contínua i promoció interna

Hi ha un pla anual de formació per a la millora de les capacitats del personal, el creixement personal i d'habilitats o competències. Diversos han estat els empleats que aprofiten els recursos de l'empresa per poder millorar els seus coneixements específics i moltes les jornades de formació col · lectiva que es planifiquen regularment.

Contribució Social

Diferents organitzacions i ONG reben els nostres serveis gratuïtament, i l'empresa assumeix els costos que això representa com una manera de contribuir a l'oportunitat que la societat ens brinda per viure en un país privilegiat econòmica i socialment.

Responsabilitat Social Corporativa

Som una empresa que neix per poder gestionar millor els residus i que ens basem en oferir un servei segur, però que constantment estem intentant buscar solucions per als nostres clients amb els criteris de les 6RS: Recicla, Reduir, Reinventa, Reacticiona, Reus, Repara.

Cada any un concepte comú a treballar per tots en l'empresa

 • 2009
  Fi del "flower power"
 • 2010
  Austeritat
 • 2011
  Disciplina

 • 2012
  Perseverança
 • 2013
  Rigor
 • 2014
  Solidesa
 • 2015
  Expectativa
 • 2016
  Proyección