Som un Centre Especial de Treball -CEE- per donar feina a persones amb discapacitat i així col · laborar a la seva integració laboral i, paral · lelament, social.

El nostre objectiu és proporcionar al màxim nombre de persones amb discapacitat la possibilitat de realitzar un treball normal, productiu remunerat, adequat a les seves característiques personals i col · laborar en la seva integració en la societat actual. Contractant els nostres serveis la seva entitat col · labora en la creació i el manteniment de llocs de treball estable i qualificat per a un col · lectiu de persones amb serioses dificultats per trobar feina i amb taxes d'atur que la resta.

A més els serveis que li oferim en ser CEE computa a la seva empresa com a creació de llocs de treball per a desocupats discapacitats d'acord amb el art.2.1. del Reial Decret 364/2005 de 8 d'abril (BOE 94,20 d'abril 2005) pel qual s'estableixen mesures alternatives al compliment de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid -LISMIS- que fixa la quota reservada del 20% a favor de persones discapacitades en empreses de més de 50 treballadors. Per cobrir el lloc de treball d'un empleat de categoria amb discapacitat de manera indirecta la facturació ha d'equivaler a tres vegades l'IPREM * anual.

*IPREM = Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, establert per l'Administració General de l'Estat cada any a través de la Llei de Pressupostos. Des 2010 01:00 2014 està fixat en mensual a 532,51 €, anual d'un 12 PAGUES 1 6.390,13 € i una anual 14 PAGUES 1 7.454,14 €.

tripleBALANÇ TRIPLE

Social, Ecològic i Econòmic.

Les empreses de la nova era de tenir en compte nous criteris a l'hora de definir les seves estratègies. Els resultats econòmics s'acontenten als accionistes, però hi ha altres valors que fan forta una empresa. La minimització de l'impacte dels residus i una major sostenibilitat, en el terreny ambiental, o el suport a col · lectius socials desfavorits milloren la imatge de l'organització davant d'altres grups que actuen directament o indirectament en els actes de l'empresa i en el seu desenvolupament de futur, com poden ser emprats, usuaris, prescriptors, assessors de clients, tècnics, etc.

Es mesuren resultats però també es controla l'actitud en cada procés, sigui el logístic, el control de qualitat o l'atenció al client. El triple balanç es converteix en l'arbre estratègic de l'empresa. Neix així una eina que integra i ordena elements que s'uneixen per crear o marcar la dinàmica de l'entitat. Més, la identifica com una organització responsable davant la comunitat, la connecta amb les emocions de les persones i la projecta cap als que seran valors determinants en el futur. En Destruir[Paquet] estem convençuts que aquesta és una gran oportunitat per consolidar aquests valors, que són els nostres, i un projecte sòlid de futur més enllà dels cicles econòmics.

Motivació

Compromís

Responsabilitat