El nombre de denúncies davant Protecció de Dades va créixer el 7% en 2007