¿HAS COMUNICAR ALS AFECTATS SI TENS UNA BRETXA DE SEGURETAT,es?