Compareixença del director de l'AEPD davant la Comissió Constitucional del Congrés