Destrupack con el medio ambiente

Rotund èxit amb l'organització de la jornada tècnica sobre el nou Reglament de Protecció de Dades

La jornada tècnica organitzada per destruir[Paquet] amb el suport de naid Europe i la col · laboració de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el buffete jurídic AT Group i l'auditora mundial de procediments de destrucció segura d'informació confidencial AAA-naid Certified va tenir un rotund èxit en la seva celebració dijous passat 25 de juliol a Madrid.

Detalls

Jornada Tècnica de 
 Protecció de Dades

En coherència amb l'esperit de col · laboració que tenim amb el sector volem anunciar una interessantíssima jornada tècnica que hem preparat per a informar d'una manera efectiva i concreta de les novetats que ens portarà el nou Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea que està a punt d'aprovar a Brussel · les, i…

Detalls

Quant val el meu paper?

-"La meva organització genera molta documentació regularment i per això tinc molts recuperadors que s'interessen per retirar". En aquesta situació és complicat de vegades entendre la gran varietat d'ofertes que aquest directiu rep. És comprensible que si ha estat rebent un ingrés per la documentació generada intenti obtenir el màxim preu per això.…

Detalls

Certificat de Destrucció 
 Com? Quan? On?

Que una empresa li emeti un certificat de destrucció no vol dir directament que els seus documents confidencials hagin estat tractats d'una manera segura. Assegurar que la informació que contenen documents de paper serà destruïda és molt senzill; en general tot el paper acaba sent destruït algun dia .... És fàcil per tant afirmar i certificar…

Detalls

Guardons Naidu 2013

El passat 22-24 de març a la Conferència Anual de naid a Nashville, Tennesse, es van anunciar els premis: <Membre de l'Any 2012> Tony Tanti (Austràlia) pel excel · lent resultat d'associats en naid ANZ i el premi <Premi del President> 1 Gary Noland (Califòrnia) per la seva tasca al comitè ètic mundial de…

Detalls

Jornada AENOR de UNE EN 15713 
 Saben on s'han ficat?

Dilluns passat 18 de febrer AENOR va presentar a Madrid el "Reglament particular per a la Destrucció Confidencial i Segura d'Informació" – RP B50.01. AENOR és el líder de la certificació a Espanya, aquesta condició l'obliga a haver d'oferir la més àmplia gamma d'auditories. Les empreses del sector de la Destrucció Segura…

Detalls

¡ALERTA! amb els vehicles que li recullen la documentació confidencial

Comprovi per la seva seguretat que el seu proveïdor utilitza furgonetes normalment retolades i eviti furgons en blanc, anònims. Les empreses solvents de destrucció segura d'informació utilitzem sempre furgonetes i camions retolats per donar major traçabilitat i seguretat als nostres clients. Desconfiï quan li recullen habitualment la seva documentació confidencial amb vehicles sense identificacions o de lloguer.…

Detalls

REPACAR tornarà a publicar les estadístiques de preus

Dimecres 21 de novembre de 2012 va tenir lloc a Madrid l'assemblea de REPACAR, associació que des 1968 defensa els interessos de la recuperació del paper a Espanya. Durant la sessió es va presentar l'informe jurídic encarregat a un prestigiós bufet d'advocats per analitzar si la publicació mensual d'una estadística de preus…

Detalls

SÍ, Reducció de preus. Baix Cost, NO.

Estem d'acord en tenir un dels preus més competitius del mercat, i per això hem ajustat des que vam començar a 2005 les nostres tarifes en destrucció confidencial de documents. Hem marcat sempre una política austera amb una reducció màxima de costos. Treballem activament en repercutir aquests procediments d'austeritat als nostres clients. Fugim de Però…

Detalls

"Controli a qui contracta"

Analitzi amb cautela l'empresa que selecciona per la destrucció de la documentació confidencial que la seva organització maneja. Al cap ia la fi és un acord entre dues parts. Si no hi ha contracte per escrit és molt difícil que vostè demostri el que li havien promès i el que li donen finalment. No hi ha uns…

Detalls

Som "l'aneguet lleig" de la destrucció mòbil

En destrueix[Paquet] ens sentim com en el famós conte clàssic de Hans Christian Andersen som diferents i els nostres "germans" (la competència) en menyspreen. Cal saber apreciar les diferències des d'un punt de vista objectiu. Ser diferent no ha de preocupar, ja hi ha molts que comencen a apreciar les nostres característiques. Ens abstenim de dir que els…

Detalls

Estem col · laborant en l'elaboració 
 del manual de la norma UNE-EN 15713

El codi de bones pràctiques per a la DESTRUCCIÓ SEGURA de MATERIAL CONFIDENCIAL de la Norma Europea EN 15713:2009 està a punt de poder ser auditat per la certificadora AENOR a Espanya després de mesos de treball per a la seva anàlisi i interpretació. Destrupack ha participat activament en l'elaboració i ha contribuït d'una manera efectiva…

Detalls

Nivell 4 de la Norma DIN 32757 (1995-01) 
 Tinguem clar què significa

L'estàndard DIN 32757:1995 va ser concebut a Alemanya pel Deutschland Institut für Normung [DIN] per regular les característiques de màquines per destruir documentació en suport paper. Posteriorment va ser rebent modificacions per adaptar-se a les exigències del mercat i poder servir de guia en la contractació de serveis externs de documentació confidencial.

La missió del negoci ha de ser coherent

El nostre model de negoci és simple i coherent. Ens dediquem a la gestió segura de material confidencial. La nostra empresa es dedica a recollir la documentació confidencial, destruir i lliurar el paperot triturat per tornar a fer paper. El nostre objectiu com empresa es basa en oferir un servei rendible als nostres clients. No hi ha contradiccions. És…

Detalls

Eliminació de discos durs

Si la vostra entitat decideix renovar els ordinadors el millor és que destruïu discs durs amb Destrupack. Altres empreses li oferiran esborrats, buidats digitals, etc. amb innovadores tècniques com la desimantació ... Les parlessin de rigorosos protocols, sistemes d'assegurança i invulnerable. Però res és tan segur com la trituració. La destrucció física és l'única…

Detalls

Disposem d'un BCP 
 Pla de Continuïtat de Negoci

Pla de Continuïtat del Negoci El [BCP] és el document on es recull la metodologia per mantenir la funcionalitat d'una organització a un nivell mínim acceptable quan passa una contingència que afecti al negoci. Ha de contemplar les mesures preventives i de recuperació quan passi un desastre que interrompi la capacitat de l'entitat i la manera…

Detalls

DIN 66399, la nova norma per a la destrucció i eliminació segura mitjans que continguin informació confidencial, sensible o personals.

Després de dècades on la norma DIN 32757 ha estat la referència en destrucció de documents en paper, el comitè per a la normalització alemany de tecnologies de la informació i les aplicacions informàtiques (DIN) ha redactat un nou estàndard la DIN 66399. Aquesta contempla la realitat de la situació actual i conté la ràpida propagació…

Detalls

La missió del negoci ha de ser coherent

El nostre model de negoci és simple i coherent. Ens dediquem a la gestió segura de material confidencial. La nostra empresa es dedica a recollir la documentació confidencial, destruir i lliurar el paperot triturat per tornar a fer paper. El nostre objectiu com empresa es basa en oferir un servei rendible als nostres clients. No hi ha contradiccions. És…

Detalls

MÀXIMA PROTECCIÓ, in situ i sense manipulació

Algunes empreses asseguren que la millor manera de destruir confidencialment informació és fer-ho in situ, ja que ells mai transporten els documents sense destruir, ni destrueixen en altres instal · lacions diferents a les del client. Consideren que la destrucció en planta és un mètode poc segur i escassament confidencial perquè es traslladen els documents.

Creiem en la Formació Contínua

Destrupack ha fet una ferma aposta per a la Formació Contínua per això busquem abordar la formació amb eficàcia, evitant frustracions i pèrdues de temps i / o recursos. La nostra demostració es plasma en un pla de formació, que s'adapta amb rapidesa a qualsevol canvi. Aquesta situació a l'empresa no és un fi en si mateix,…

Detalls

Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom

Les Nacions Unides reconeixen 2012 com Any Internacional per destacar la importància de l'energia per al desenvolupament sostenible. Així s'ofereix una valuosa oportunitat per aprofundir en la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i les energies renovables en l'àmbit local, nacional,…

Detalls

Arribem amb mitjans propis a tots els racons d'Espanya

Només amb personal propi es pot garantir la completa seguretat en la custòdia de la documentació confidencial. Un procediment responsable es basa en la professionalitat del personal propi, que destrueix[Paquet] està a consciència motivat, format i implicat per assegurar al client la correcta gestió de la informació confidencial. A més compta amb clàusula de confidencialitat i…

Detalls

Estem col · laborant en la certificació UNE-EN 15713

El codi de bones pràctiques per a la DESTRUCCIÓ SEGURA de MATERIAL CONFIDENCIAL de la Norma Europea EN 15713:2009 està a punt de poder ser auditat per la certificadora AENOR a Espanya després de mesos de treball per a la seva anàlisi i interpretació. Destrupack ha participat activament en l'elaboració i ha contribuït d'una manera efectiva…

Detalls

Complim amb el codi de bones pràctiques UNE-EN 15173

Destrupack compleix sobradament amb el codi de bones pràctiques per a la destrucció segura del material confidencial. Si desitja rebre la versió oficial en espanyol de la Norma Europea EN 151713:2009 pot posar-se en contacte amb nosaltres i gustosament la hi facilitarem. Si vostè ho desitja li donarem una visió professional del que suposa en…

Detalls

Naid arriba 1.800 punts en el món

Naid S'ESTÉN I ARRIBA ALS 1.800 CITACIONS A NIVELL MUNDIAL – ELS RECURSOS I LA FORTALESA AUGMENTEN A l'abril va aconseguir sumar nous membres i ja a sobrepassat la xifra de 1.800 llocs a nivell mundial en destrucció confidencial d'informació. Això consolida la idea bàsica de l'associació que pregona que una organització…

Detalls

Rescaten de les escombraries una edició de Sant Tomàs d'Aquino datada el 1581

Un cop més podem adonar-nos que el contenidor blau destinat a la recollida selectiva de paper és un canal de reciclatge en què intervenen molts intermediaris que inspeccionen el contingut. En aquesta ocasió la notícia és positiva i ens explica com avui organitzacions que revisen el seu contingut per recuperar i donar una segona…

Detalls

Denuncia una empresa de destrucció d'informació confidencial quan va ser sorpresa tirant bosses d'escombraries plenes de documents a un contenidor al centre

"Centenars de documents bancaris tirats al contenidor d'escombraries", és el titular del diari <<El Nord de Castella>> i que a més ens explica : "La LOPD indica que la informació confidencial ha de ser destruïda de manera que no es puguin identificar les dades personals, sense indicar en cap cas el com. El més…

Detalls

Etapes del cicle de vida de la informació:

GENERACIÓ, CONSERVACIÓ i DESTRUCCIÓ Atenent a la legislació vigent i per coherència corporativa és fonamental per a qualsevol organització administrativa o empresarial que treballi amb dades sensibles garantir la seguretat i confidencialitat al llarg del cicle de vida de la informació. Per a això s'haurà d'establir una protocol que estandarditzi seva creació, gestió, arxiu, accés…

Detalls

Exigeixi seguretat amb els documents

Tots veiem freqüentment com els documents que contenen dades personals, confidencials o secrets són manejats alegrement i posteriorment llançats a les escombraries normals (Urban el paper específic). Com a integrant del procés, o simplement com a observador de la irregularitat, hem de ser responsables i advertir de la importància d'un correcte procediment perquè siguin destruïts…

Detalls

Nous estàndards en la Destrucció Confidencial en el món

Canadà, Estats Units, Alemanya i altres països estan ultimant noves normes que serveixin de referència a les diverses entitats que estan involucrades en la destrucció confidencial. A Europa qui marca la pauta en aquest sector és Alemanya, i allà el comitè format pels tres grups com són fabricants de màquines, els oferents de serveis…

Detalls

2011, Any Internacional dels Boscos

L'assemblea General de les Nacions Unides ha posat en marxa el programa per elevar la consciència que els boscos són part integrant del desenvolupament sostenible del planeta, que cal conservar i desenvolupar d'una manera sostenible, ja que proporcionen beneficis econòmics, socioculturals i ambientals. Entre les activitats commemoratives de l'Any Internacional de…

Detalls

Objectiu 2011: Certificacions externes

Després d' 5 anys d'experiència en la destrucció confidencial d'informació, el nostre següent pas és obtenir el reconeixement de professionals independents, És per això que anem a certificar-nos en els pròxims mesos amb les auditories externes. Els nostres empleats estan compromesos, nostres procediments són rigorosos, sabem que fem les coses bé, nostres clients perceben part dels nostres processos…

Detalls

UNICEF ens ha escollit. Gràcies.

Tota la documentació confidencial que es maneja a la seu central d'UNICEF està correctament gestionada per la nostra organització. Multitud de destruir[Caixa] estan repartides estratègicament per les oficines i cap informació sensible és susceptible de caure en mans de desaprensius. Agraïm a UNICEF que confiï en nosaltres i en els nostres procediments un tema tan sensible.…

Detalls

Hem estat presents novament en POLLUTEC - Lió (França)

Acudim al Saló líder mundial del mercat del Medi Ambient, Pollutec que es reuneix durant 4 dies a Lió (França) al conjunt dels equipaments, tecnologies i serveis per al tractament de totes les contaminacions i més extensament per a la conservació del medi ambient i la implantació del desenvolupament sostenible. En la seva 24a edició reuneix 2.400 expositors…

Detalls

El retard de la Proposta de Directiva de Protecció de Dades no és motiu per a la decepció

L'oficina de Viviane Reding, la Comissària Europea per a reescriure la Directiva Europea de Protecció de Dades, ha anunciat que no emetrà la seva revisió aquest mes de novembre com s'havia promès. La Directiva de Protecció de dades compta amb 15 anys d'antiguitat i almenys estarà un any més per desenvolupar la reescriptura…

Detalls

Estudi del privacitat i seguretat de dades personals en hospitals

Dimarts 16 de novembre va ser presentat a Madrid el "Estudi sobre la Privacitat i la Seguretat de les dades personals en el sector sanitari espanyol" realitzat per l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El Sr. Victor Izquierdo, Dtor. General d'INTECO destaco, el especialment…

Detalls

Recollida de piles GRATIS

Aprofiti del nostre servei gratuït de recollida de piles per als nostres clients. Vostè pot ajudar al medi ambient ia la sostenibilitat del nostre entorn facilitant la recollida de piles i aconseguint que aquestes no contaminin el nostre planeta. Hem aconseguit un acord perquè totes les piles usades que recollim siguin tractades i gestionades a…

Detalls

ESBORRAR, DELEGAT, FER-HO

Quan arribi una tasca a la teva taula has de decidir entre 3 opcions :

  • Eliminar -> es tradueix per esborrar, per a nosaltres DESTRUIR.
  • Delegar -> significa DELEGAR. La traspassem a una altra persona, ja sigui algú que ens ajuda o algú que ho farà millor o abans que nosaltres.
  • El -> ho farem nosaltres mateixos.

El posposar la decisió, guarda per més tard, etc l'únic que aconsegueix és baixar el nostre grau d'eficiència i aconseguir que siguem menys eficaços.

Detalls