Tots els continguts del lloc web Destrupack-que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i programari, etc.- seva, bé propietat de Destrupack , bé de societats del grup al qual Destrupack pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual. La compilació (entenent com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Destrupack és propietat exclusiva de Destrupack i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Destrupack és de Destrupack o els seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de Destrupack o dels seus proveïdors.

Destrupack i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Destrupack són marques protegides per Destrupack. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web deDestrupack (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Destrupack constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel · lectual.

Destrupack es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel · lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Destrupack es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense previ avís.

Tant l'accés al web de Destrupack com l'ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o l'usa, yDestrupack no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés o ús de la informació. Destrupack no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( enllaç ), directament o indirectament, a través del web deDestrupack.

Per facilitar l'accés, potser Destrupack inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar. També ha d'acceptar que Destrupack no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat pels mateixos. Més, el vincle a un lloc aliè a Destrupack no implica queDestrupack l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que al web de Destrupack es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Destrupack.

Destrupack exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web deDestrupack o de webs de tercers .

Destrupack no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats per obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquest lloc web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Destrupack.

El contingut del web de Destrupack únicament és aplicable a territori espanyol.

Destrupack garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Destrupack. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Destrupack, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la LOPD GDD - Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals,,es,i el RGPD,,es,Reglament General de Protecció de Dades de Parlament Europeu,,es,Registre Mercantil de Madrid Tom,,es,Full M-518.231,,es 3/2018 de 5 de diciembre, y el RGPD- Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo 679/2016, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Destrupack enviant un correu electrònic a: info@destrupack.com

C.I.F. B-86.186.079,en

Registro Mercantil de Madrid Tomo 28.783 Foli 25 Hoja M-518231