Àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal